تبلیغات
حسو حال منو هیولا - پیانوی زندگی

Diary subjects Link Archive

پیانوی زندگی

1397/06/22 17:58

نویسنده: cleokara poirot
موضوع: تکست ?
Life is like a piano
White keys are happy moments
And the black keys make up the sad moments
But you must always remember
Both keys must be struck together
To play a beautiful music

زندگی مثل یک پیانو میمونه
کلید های سفید لحظات خوش
و کلید های سیاه لحظات غمگین رو بوجود میارن
ولی همیشه باید به یاد داشت
هردو کلید باهم باید زده بشن
تا یک موسیقی زیبا نواخته بشه
نتیجه تصویری برای ‪piano anime girl‬‏دیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: 1397/06/22 17:56

F حسو حال منو هیولا - پیانوی زندگی

Diary subjects Link Archive

پیانوی زندگی

1397/06/22 17:58

نویسنده: cleokara poirot
موضوع: تکست ?
Life is like a piano
White keys are happy moments
And the black keys make up the sad moments
But you must always remember
Both keys must be struck together
To play a beautiful music

زندگی مثل یک پیانو میمونه
کلید های سفید لحظات خوش
و کلید های سیاه لحظات غمگین رو بوجود میارن
ولی همیشه باید به یاد داشت
هردو کلید باهم باید زده بشن
تا یک موسیقی زیبا نواخته بشه
نتیجه تصویری برای ‪piano anime girl‬‏دیدگاه : نظرات
برچسب ها: ?
دنبالک ها: ?
آخرین ویرایش: 1397/06/22 17:56